Nastavení prohlížeče
Přidat do oblíbených Přidat do oblíbených
Nastavit jako výchozí Nastavit jako výchozí
Zasílat novinky Zasílat novinky


Klub Felicia tuning

Obecní úřad
Obecně závazná vyhláška číslo 1/2009

Zastupitelstvo obce Rokytno se na svém zasedání dne 22.4.2009 usnesením č. 2/2009 usneslo vydat na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I.

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č. 1/2008, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění takto:

Ruší se znění článku 6 a nahrazuje se novým zněním:

Čl. 6
Sazba poplatku

Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

NahoruNahoru 

Čl. II.
  1. Ostatní články obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 zůstávají nezměněny.
  2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
NahoruNahoru 


Lukáš Hošek ©1999-2018