Nastavení prohlížeče
Přidat do oblíbených Přidat do oblíbených
Nastavit jako výchozí Nastavit jako výchozí
Zasílat novinky Zasílat novinky


Klub Felicia tuning

Obecní úřad
Volby do zastupitelstva Pardubického kraje 2004

Uskutečnění:
  1. 5. listopadu 2004 od 14:00 do 22:00
  2. 6. listopadu 2004 od 8:00 do 14:00

Místo konání voleb:
  1. v okrsku č.2 Rokytno - je volební místnost v první třídě Základní školy v Rokytně pro voliče bydlící v Rokytně a Drahoši
  2. v okrsku č.2 Bohumileč - je volební místnost v přísálí místního hostince pro voliče bydlící v Bohumilči a Zástavě

Hlasovací lístky budou doručeny voličům nejdéle 3 dny před konáním voleb.

Dále pak volič k tomu, aby mohl hlasovat, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní občanství platným dokladem ( občanský průkaz, pas ).

Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise vydá hlasovací lístky.

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek.

Volič hlasuje tak, že vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. S voličem, který nemůže sám upravit h1asovací lístek pro tělesnou vadu, anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit, vložit do úřední obálky a vhodit do volební schránky.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to , aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své členy s přenosnou volební schránkou.


Lukáš Hošek ©1999-2018