Nastavení prohlížeče
Přidat do oblíbených Přidat do oblíbených
Nastavit jako výchozí Nastavit jako výchozí
Zasílat novinky Zasílat novinky


Klub Felicia tuning

Obecní úřad

Sazebník úhrad

v souvislosti s poskytováním informaci dle § 17 zák. č. 106/1999 Sb.

Sazebník vychází ve smyslu § 17 odst. 1. zák. Č. 106/1999 Sb. z nákladů spojených s poskytnutím informací s tím, že nezahrnuje náhradu pracovního času spojeného s příslušným úkonem, zahrnuje pouze náklady spojené např. s pořízením kopií, jejich odesláni popř. použitím spojů, faxu, Internetu apod.

 1. Kopírování
  obyčejné černobílé
  1 stránka A4
  • jednostranně Kč 2,-
  • oboustranně Kč 3,-
  1 stránka A3
  • jednostranně Kč 4,-
  • oboustranně Kč 6,-

 2. Náhrady za odeslání
  v rámci ČR
   zásilka  obyčejná do 20 g 6,40 Kč
  do 50 g 10 Kč
  do 350 g 14 Kč
  do 500 g 16 Kč
  do 1 kg 20 Kč
   
   zásilka  doporučená do 20 g 17 Kč
  do 50 g 20 Kč
  do 350 g 24 Kč
  do 500 g 26 Kč
  do 1 kg 30 Kč
  Zásilka na doručenku s pruhem stejně jako doporučená a k tomu u modrého pruhu navíc ještě 10 Kč, u hnědého pruhu navíc ještě 5 Kč. K uvedeným sazbám se ve všech případech připočítává úhrada za obálku (dopisnici) dle typu (Kč 0,50; Kč 2,50; Kč 4,-).
  Dojde-li v průběhu období ke změnám cen poštovného, bude uvedený sazebník v návaznosti na to dodatkem upraven.

 3. Telekomunikační poplatky
  Vyvolá-li poskytování informace nutnost použití k jejímu zajištění či obstarání telekomunikační prostředky (telefon, fax. Internet, E-mail), bude náhrada nákladů účtována podle platných tarifů.

 4. Nahlížení do spisu
  Bude-li žadatelem požadováno pouhé nahlížení do spisu, bude toto s výjimkou dále uvedených specifických případů poskytováno bezplatně.

 5. Použiti výpočetní techniky
  Tisk z počítače na laserové tiskárně - formát A4 jednostranný 5 Kč kopírování na magnetické nosiče - disketu 3,5" 20 Kč

 6. Vzniknou-li při poskytování informace nutné vícenáklady, např. zpoplatnění dalšími subjekty, specifické služby, popř. úkony, které nelze jinak zařadit, bude úhrada počítána hodinovou zúčtovací sazbou Kč 150,-- za každou, a to i započatou hodinu.
Veškeré poskytování informací bude prováděno v souladu s příslušnými právními předpisy a se zřetelem na ochranu osobnosti a osobních údajů.
Lukáš Hošek ©1999-2018