Nastavení prohlížeče
Přidat do oblíbených Přidat do oblíbených
Nastavit jako výchozí Nastavit jako výchozí
Zasílat novinky Zasílat novinky


Klub Felicia tuning

Obecní úřad
Rozpočet pro rok: 2014200920082007200620052004200320022001

Příjmy v tisících Kč
daně 2888,-
poplatek ze psů 6,5,-
poplatek z užívání veřejného prostranství 16,-
správní poplatek 30,-
daň z nemovitostí 390,-
Daňové příjmy celkem 3330,5,-
 
odvoz odpadů 122,-
nájmy, ost, příjmy OÚ, domy, byty 472,-
nájmy bytový dům čp.8 355,-
nájem pozemky, rybník 45,-
úroky 230,-
splátka Újezd 52,-
splátka půjčky dům 28,8,-
Nedaňové příjmy celkem 1304,8,-
 
dotace 83,1,-
neinvestiční dotace od obcí 33,-
neinvestiční dotace od Úřadu práce - mzdy 556,-
Dotace celkem 627,1,-
 
Zapojení přebytku hospodaření 1164,1,-
 
Příjmy celkem 6426,5,-
Výdaje v tisících Kč
Zemědělství a lesní hospodářství 20,-
Vnitřní obchod, služby, turismus 296,5,-
Doprava 785,-
Vodní hospodářství 340,-
Vzdělání a věda 582,-
Kultura 63,5,-
Tělovýchova a zájmová činnost 35,-
Bydlení, územní rozvoj 1239,-
Ochrana životního prostředí 414,5,-
Sociální péče 35,-
Požární ochrana 34,5,-
Územní samospráva 2409,5,-
Finanční operace 15,-
Splátky dlouhodobých půjček 157,-
 
Výdaje celkem 6426,5,-


Lukáš Hošek ©1999-2018