Nastavení prohlížeče
Přidat do oblíbených Přidat do oblíbených
Nastavit jako výchozí Nastavit jako výchozí
Zasílat novinky Zasílat novinky


Klub Felicia tuning

Obecní úřad

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Oficiální název: Obecní úřad Rokytno
Důvod a způsob založení: Dle zákona č.128/2000 Sb
Organizační struktura:
 • zastupitelstvo: 15 členů
  (seznam naleznete zde)
 • starosta
  • Petra Vrbatová
 • zástupce starosty
  • Jiří Fousek
 • rada
  • MUDR. David Tuček
  • Miloš Pospíšil
  • Václav Blažek
 • výbor finanční
  • Jiří Malík - předseda
 • výbor kontrolní
  • MGR. Hana Procházková - předseda
 • zdravotně-kulturně sociální komise
  • Jana Richterová
 • účetní
  • Kamenická Marcela
Kontaktní informace:
 • OBEC ROKYTNO,p. Sezemice,533 04 ROKYTNO
 • Tel.: +420 466 989 128
 • Web: http://www.rokytno.eu
Bankovní spojení
Způsob finančních úhrad
 • bezhotovostně na BÚ
  Číslo účtu je 1205469309/0800 a je veden u České spořitelny v Pardubicích
  (Při platbách místních poplatků na účet je třeba ve variabilním symbolu uvádět číslo popisné domu, za který je platba.)
 • v hotovosti ( pokladna OÚ)
IČO: 274178
DIČ: Obec není plátcem DPH
Rozpočet: Rozpočet obce najdete zde.
Kde získat informace:
 • Písemně
 • Ústně
  • osobně na obecním úřadě
  • telefonicky na tel. +420 466 989 128
 • http://www.rokytno.cz/
Kde lze podat stížnost nebo žádost: Na Obecním úřadě Rokytno nebo využitím E-podatelny
Opravné prostředky: Prostřednictvím OÚ Rokytno na Krajský úřad nebo Magistrát města Pardubic
Formuláře: Na Obecním úřadě Rokytno
Řešení složitých životních situací: projednání na OÚ
Nejdůležitější předpisy:
 • zákon č. 128/2000 Sb.
 • zákon č. 106/1999 Sb.
 • organizační řády a interní předpisy
 • směrnice pro schvalování hospodářských operací a pro oběh účetních dokladů
Sazby úhrad za poskytování informací: Sazby najdete zde.
Výroční zpráva: Ke stažení ve formátu PDF.
Další výroční zprávy najdete zde.
Seznam organizací: Základní škola Rokytno, IČO 60 157 747

Lukáš Hošek ©1999-2018