Nastavení prohlížeče
Přidat do oblíbených Přidat do oblíbených
Nastavit jako výchozí Nastavit jako výchozí
Zasílat novinky Zasílat novinky


Klub Felicia tuning

Základní škola

ICT plán školy na rok 2005
(do konce školního roku 2005/6)
Vstupní parametry školního roku 2004 / 5
Počet žáků ZŠ 41
Počet dětí MŠ 36
Počet pedagogů celkem 6 / z toho 2 v MŠ
Počet učeben 5 / z toho 2 v MŠ

Požadavky SIPVZ
Počet PC na 100 žáků 12 z toho PC učebna 5, ostatní učebny 2, učitelé 4
Počet PC na 100 žáků mladších 5 let 8
Projekční technika na 100 žáků 1 datový projektor
Počet proškolených v Z 75 %
Počet proškolených v P komplet 25 %

Infrastruktura
Popis Přepočet standardu Počáteční
stav
Vyhovuje Koncový stav Vyhovuje Předpokládané výdaje
Počet PC na škole(kusy) 10 ( na 100 žáků 12 na 76 dětí + žáků 10 ) 9 ne 10 ano 20 000
z toho mladších 5 let 8 7 ne 8 ano
Projekční technika na škole - dataprojektor 1 0 ne 1 ano 30 000
Dostupnost přípojových míst k internetu v učebnách 6 8 ne 10 ( v každé učebně ZŠ alespoň 1 přípoj. místo) ano 4 000
Dostupnost přípojových míst v kabinetech ( místnostech ) 2 2 ano 2 ano -

Počet učeben v ZŠ - 3, z toho jedna slouží jako počítačová učebna. Je vybavena 6 PC pro žáky s přístupem na internet + dalšími 2 přípojovými místy. Jedno přípojné místo bude využito pro prezentační techniku ve škole. Pedagogickým pracovníkům v ZŠ slouží PC ve sborovně, který je připojen též k internetu. Tento počítač je zastaralý, budeme kupovat nový. Přístup k internetu je možný i z PC umístěného v ředitelně školy. Pedagogové v MŠ používají počítač umístěný v odpočinkové místnosti, tento PC není připojen k internetu. Žákům slouží ještě jeden zastaralý PC, který je na přemístitelném stojanu a obsahuje výukové programy a hry. Škola zatím nevlastní žádnou prezentační techniku. Žáci mají možnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku požívat jednoduchý textový editor, jednoduchý grafický editor, webový prohlížeč, klienta elektronické pošty. Žáci i pedagogičtí pracovníci v rámci výuky a přípravy na výuku používat výukové programové vybavení a informační zdroje. Veškeré programové vybavení je používáno v souladu s licenčními ujednáními. Pedagogičtí pracovníci mají možnost používat textový, tabulkový i běžně používaný grafický editor, webové stránky, elektronickou poštu. Žák i pedagog má možnost uložit si svá data na přenosná média i mají disketový prostor pro uložení svých dat.
Software a informační zdroje
Popis Počítačová dostupnost pro žáky Počítačová dostupnost pro učitele Koncová dostupnost pro žáky Koncová dostupnost pro učitele Předpokládané výdaje připojení + měsíční dotace
Komunikace internet ano ano ano ano -
Výuka ne ano ano ano 6 000

V nákupu výchovného softwaru se zaměříme na oblast přírodní a společensko humanitní.
Není zahrnuto odkoupení softwaru, který je nyní nainstalován. Případná částka na zakoupení nového softwaru činí přibližně 20.000,-Kč.
Vzdělávání
Popis Přepočet standardu Počáteční
stav
Vyhovuje Koncový počet Vyhovuje Předpokládané výdaje
Absolvent P 0 - 1 - 2 - -
Absolvent P 1 - 0 - - - -
Absolvent P komplet 25% = 1,5 pracovníka 0 ne 1 ano 7 500
Cílem je, aby pí. uč. z MŠ získala Z, pí. uč. ze ZŠ dokončila P+ a jedna až dvě pí. uč. absolvovaly P 0.

Ostatní
Popis Na počátku
vyhovuje pro výuku
Na počátku vyhovuje pro provoz Na konci vyhovuje pro výuku Na konci vyhovuje pro provoz Předpokládané výdaje
Servery ano ano ano ano -
Operační systémy serveru ano ano ano ano -
Služby na serverech ano ano ano ano -
Aktivní prvky CAN a WAN ano ano ano ano -
Konektivita do internetu(antivirové nebezpečí) ne ne ano ano 5 000
Administrace ano ano ano ano 10 000
Servis techniky ano ano ano ano 5 000

Od září 2005 budeme nakupovat internet zprostředkovaně od třetí osoby. Rychlost připojení do internetu 256 kb/s. Připojení nebude objemově omezeno a nebude mít sdílení vyšší než 1 : 10. Škola si od září sama zajistí ochranu proti virům na úrovni souborového systému i na úrovni došlé a odeslané pošty. Počáteční investice - připojení 5 000,- Kč, měsíční poplatek 14 400,- Kč, antivirové zabezpečení 5 000,- Kč.
Závěrečný sumář
Oblast Rozložení Vyhovuje požadavkům SIPVZ Zdroje vlastní Maximum ze SIVPZ Celkové zdroje Předpokládané výdaje
Celkem 100% - 95 400 11 000 106 400 126 400
Infrastruktura 55% ano 58 000 0 58 000 58 000
Software 5,5% ano 3 000 3 000 6 000 6 000
Vzdělávání 7,5% ano - 8 000 8 000 8 000
Ostatní 32% - 34 400 0 34 400 34 400

Do závěrečného sumáře není započtena částka na odkoupení počítačů a sítě, softwaru.

Lukáš Hošek ©1999-2018