Nastavení prohlížeče
Přidat do oblíbených Přidat do oblíbených
Nastavit jako výchozí Nastavit jako výchozí
Zasílat novinky Zasílat novinky


Klub Felicia tuning

Základní škola a mateřská škola Rokytno

Základní škola Školní družina Mateřská škola Školní jídelna


Základní škola a mateřská škola Rokytno
Školní jídelna
IZO 102 842 850
ředitelka školy: Mgr.Olga Brousilová
vedoucí kuchařka: pí. Alena Kolínová
kuchařka: pí. Jana Čáslavská
pomocné kuchařky: pí. Alena Štejnarová, pí. Ladislava Matějková
telefonní číslo pro potřeby školní jídelny: 739 203 101
telefonní číslo: 466 989 201
telefon na ředitelku: 739 203 103

Ve školní jídelně se stravují děti mateřské školy, žáci základní školy, zaměstnanci školy a možnost zakoupení obědů využívají i cizí strávníci.
Kapacita školní jídelny je 150 jídel.

Složení jídelníčku odpovídá výživovým normám pro školní stravování.

Stravné

Stravné se platí v hotovosti do šestého dne v měsíci vedoucí kuchařce nebo bezhotovostně na účet školy číslo 120 55 06 309/0800 v ČS, a.s. příkazem z firemního účtu. Variabilní symbol pro placení převodním příkazem je číslo faktury.

Výše stravného

děti MŠ
přesnídávka 5,50 Kč Za půldenní
stravování
11,50, Kč
(přesnídávka, oběd, nápoje)
oběd 14,00 Kč
svačina 5,50 Kč
na nápoje 2,00 Kč
celkem 27,00 Kč
   
žáci 1.-5. ročník 17,50- Kč
cizí strávníci 42,- Kč

Výdej obědů

pro děti a zaměstnance : od 11:30 do 13:00 hod.
pro cizí strávníky do jídelních nosičů: od 11:00 do 11:30 hod.

Odhlašování obědů

Oběd na následující den se musí odhlásit nebo přihlásit den předem do 11:00 hod. nebo týž den do 7:00 hod.

Jestliže dítě onemocní, má rodič nárok v první den nemoci odnést dítěti domů oběd v jídlonosiči (je zakázáno vydávat obědy do skleněných nádob). Následující dny nemoci dítěte nárok na oběd zaniká.

Dotazy, připomínky, stížnosti

K provozu školní jídelny přijímá ředitelka školy nebo využíjte tento formulář.


Lukáš Hošek ©1999-2018