Nastavení prohlížeče
Přidat do oblíbených Přidat do oblíbených
Nastavit jako výchozí Nastavit jako výchozí
Zasílat novinky Zasílat novinky


Klub Felicia tuning

Žádost o povolení kácení dřevin - rostoucích mimo les
Odkazy

Fyzické osoby mohou kácet bez povolení stromy s obvodem kmene menším než 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm).

K žádosti je třeba doložit:

  1. Doklad o vlastnickém vztahu (u pronajatých pozemků i nájemním vztahu). Právnické osoby doloží výpis z obchodního rejstříku mladší 6 měsíců.
  2. Souhlas všech vlastníků pozemku. Za právnickou osobu musí žádat (souhlasit s kácením u pronajatých pozemků) statutární zástupce uvedený v obchodním rejstříku.
  3. Situační zákres.
  4. V případě zastupování vlastníka doložte písemnou plnou moc vyhotovenou vlastníkem opravňující zástupce k jednání ve věci kácení dřevin

Bez uvedených náležitostí není žádost úplná. Na základě neúplné žádosti nelze vydat rozhodnutí na povolení kácení dřevin a řízení bude přerušeno.

Žádost je možné stáhnout zde ve word formátu (23 kB).


Lukáš Hošek ©1999-2018