Nastavení prohlížeče
Přidat do oblíbených Přidat do oblíbených
Nastavit jako výchozí Nastavit jako výchozí
Zasílat novinky Zasílat novinky


Klub Felicia tuning

Sezemice

Znak Chvojence Město leží nedaleko Pardubic, v blízkosti Kunětické hory a soutoku Labe s Loučnou, řek, po jejichž březích vedly prastaré kupecké stezky.

Sezemice patří k nejstarším sídlištím pardubického okresu. Četné archeologické nálezy svědčí o osídlení území dnešních Sezemic již před počátkem našeho letopočtu.

Městský úřad První písemná zmínka o Sezemicích však pochází až z r. 1227. Je jí závěť šlechtice Kojaty, kterou odkázal tehdy již farní ves Sezemice sedleckému cisterciáckému klášteru. Důležitým obdobím pro rozšíření Sezemic byla druhá polovina 13. stol., kdy byl v Sezemicích založen ženský cisterciánský klášter Panny Marie. Neměl však dlouhého trvání, byl vypálen husity hned v počátcích husických válek v r. 1421. S klášterní budovou byl v jejím těsném sousedství vypálen i farní kostel Nejsvětější Trojice, který tu stál před založením kláštera. Zatímco kostel byl obnoven a po řadě přestaveb a přístaveb se zachoval do dnešní doby, sezemický klášter obnoven nebyl a dnes se již přesně neví, kde stál.

Po zániku kláštera nastala pro Sezemice doba temna, městečko střídalo své majitele a postupně upadalo. Zvrat nastal v letech 1491 až 1559, kdy byly Sezemice v držení Pernštejnů, za nichž zaznamenaly nebývalý rozkvět. V r. 1796 získaly Sezemice i určitou soudní pravomoc, ale mezi plnoprávná města monarchie byly zařazeny až v r. 1834.

Dřevněná osmiboká zvonice Významnou historickou stavbou Sezemic je kostel Nejsvětější Trojice. Dokladem toho, že leží na zbytcích zdi starobylého kostela je raně gotický systém vazby barevně polévaných cihel na části zdí kostela. Je jen málo církevních památek u nás, které se mohou pochlubit podobnou středověkou stavební zajímavostí. Vedle gotických kaplí kostela, z nichž kaple sv.Antonína pochází ze 14. stol., zaujme rozsáhlá chrámová loď s barokním interiérém ze druhé čtvrtiny 18. stol. Pozoruhodnou stavbou v blízkosti kostela je dřevněná osmiboká zvonice postavená v první polovině 16. stol. s nejstarším a největším zvonem z r. 1553. Sezemice se pyšní i několika krásnými štíty domů postavených ve stylu selského baroka.

V Sezemicích žila řada osobností, jejichž činnost a dílo překročily rámec regionu i státu. Mezi nejvýznamnější patří chemik, profesor Univerzity Karlovy PhDr. Jan štěrba Böhm, legendární postava I. odboje, praporečník roty Nazdar ve Francii Karel Bezdíček a hrdina 2. odboje kapitán Alfréd Bartoš, velitel pararoje Silver A. Nejpopulárnější osobností v Sezemicích dnes je čestný občan Sezemic kanoista Martin Doktor, držitel dvou zlatých medailí z olympiády v Atlantě.

Sezemice nežijí jen ze své bohaté minulosti. Mění se v moderní sídliště, nabízejí svým 2900 obyvatelům možnosti bytové výstavby a rozvoje podnikání. Úplná plynofikace města a přisloučených obcí Dražkova, Kladiny, Lukovny, Počápel, Velkých Koloděj a Veselé, školní a sportovní areály, penzion pro důchodce, cyklistická stezka do Pardubic i rozvíjející se podnikatelské aktivity jsou příslibem pro budoucnost města. Pracovní příležitosti při rozvoji města nabízejí závod na výrobu obuvi SAM spol. s.r.o., závod na šití textilního a oděvního zboží Zlatka spol. s.r.o., Elektromontáže - Čeloud spol. s.r.o.

Ve městě je sedm restauračních zařízení, z nichž restaurace Anežka na Husově náměstí a bistro v Havlíčkově ulici nabízejí kvalitní stravování s možností slavnostních hostin.

Ze Sezemic je možno podnikat pěší nenáročné vycházky na dominantu zdejšího kraje, Kunětickou horu, či na křižovatky zdejších řek a potoků, akvadukty, nebo výlety do nedalekých Pardubic a Holic.


Internetové stránky města Sezemic (stav k 26.1.2003) Adresa:
Městský úřad
Husovo nám. čp. 96,
Sezemice
53304
Kontakt:
telefon: 466931712
fax: 466930454
email: mesto@sezemice.cz
web: www.sezemice.cz

Lukáš Hošek ©1999-2018