Nastavení prohlížeče
Přidat do oblíbených Přidat do oblíbených
Nastavit jako výchozí Nastavit jako výchozí
Zasílat novinky Zasílat novinky


Klub Felicia tuning

Rokytenské noviny
Vyberte si ročník novin:
Prosinec 2002
Obsah:
O čem se jednalo, Pověřené úřady, Odvoz odpadů,
Harmonogram svozů popelnic v roce 2003
strana 1
Základní škola informuje I strana 2
Základní škola informuje II strana 3
Naši hasiči strana 4
V letošním roce se narodili, Odešli z našich řad strana 5


O čem se jednalo

Ustavující schůze zastupitelstva se konala dne 13.11.2002 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Tajnou volbou byli zvoleni starosta, místostarosta a členové rady.
Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno ze dne 13.11. 2002
 1. Obecní zastupitelstvo volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. l ) zákona o obcích :
  1. starostu obce
   • Josefa Kubizňáka
  2. místostarostu obce
   • Jiřího Trnku
  3. další členy rady
   • MuDr. Julii Hadašovou
   • Petra Koubka
   • Jiřího Formánka
 2. Obecní zastupitelstvo schvaluje v souladu s § 96 zákona o obcích jednací řád zastupitelstva obce
 3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva obce podle § 69 odst. 2 zákona o obcích
 4. Obecní zastupitelstvo zřizuje organizační složku obce s názvem "Obecní knihovna v Rokytně". Na základě tohoto usnesení bude vydána zřizovací listina v souladu se zákonem o obcích a jmenuje knihovníkem paní Olgu Trojanovou.
 5. Obecní zastupitelstvo volí :
  1. předsedu finančního výboru
   • paní Elišku Minaříkovou
  2. předsedu kontrolního výboru
   • paní Marcelu Boltíkovou

Odvoz odpadů

Poplatek za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2003 byl stanoven na 250 Kč za občana, což je stejné jako v roce letošním. Splatný je do 31. 3. 2003 a to opět jedním z těchto způsobů:

Poplatky lze zaplatit jedním z těchto způsobů:
 • hotově v kanceláři obecního úřadu v Rokytně
  ( po ,út, čt, pá do 15.30 hod a st do 17 hodin )
 • hotově na pobočce České spořitelny v Pardubicích - tř. Míru nebo v Sezemicích
 • příkazem k úhradě
 • poštovní poukázkou typu A
  ( hotovost - účet )
Majitelem účtu je Obec Rokytno.
Účet je vedený u České spořitelny v Pardubicích

Číslo účtu 1205 469 309 / 0800

Při převodu na účet je třeba jako variabilní symbol uvést číslo popisné domu.

Takto lze zaplatit i poplatek za psa , který je splatný též do 31.3.2003.
Poplatek za jednoho psa je 40 Kč, za každého dalšího 60 Kč.

Harmonogram svozů popelnic v roce 2003

svozovým dnem bude pondělí

měsíc den
leden 6, 20
únor 3, 17
březen 3, 17, 31
duben 14, 28
květen 12, 26
červen 9, 23
červenec 7, 21
srpen 4, 18
září 1, 15, 29
říjen 13, 27
listopad 10, 24
prosinec 8, 22

Pověřené úřady

Stavebním úřadem pro nás nadále zůstává Městský úřad Sezemice, kde je i matrika. Pověřeným úřadem pro ostatní záležitosti ( vyřizování sociálních dávek, živnostenský úřad atd. ) je Magistrát města Pardubic. Dávkové oddělení zůstává prozatím ve stejných prostorách jako doposud.


strana 2
Základní škola informuje

Základní škola informuje

Vážení spoluobčané,
jistě máte v paměti akci pořádanou na pomoc žákům školy v Horní Plané, kterou postihly povodně.Balíčky s obsahem dárků od nás již mají majitele. Zveřejňujeme poděkování.

Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

Vážená paní ředitelko,
   s poděkováním Vám oznamujeme, že jsme dnes převzali opravdu nemalé množství dárků z Vaší sbírky. Těžko popsat radost, kterou jste nám způsobili. Je to radost z dárků, ale i z pocitu, že stále existují lidé, kteří jsou schopni myslet na druhé.

   Prosím,vyřiďte všem, kteří se na organizaci a naplnění sbírky podíleli, naše upřímné díky.Přesto,že je v těchto dnech počasí spíše pošmourné, věřte, že jste rozsvítili nejedno sluníčko v našich duších.

Se srdečným pozdravem

Mgr. Hana Vellánová, ředitelka školy
v zastoupení
Mgr. Jana Vančurová, zástupkyně ředitelky

Dne 13.11. jsme obdrželi další dopis - tentokrát psaný dětským krasopisem.Znění dopisu zveřejňujeme.

Děkujeme Vám za hračky, stavebnice a školní potřeby, které jste nám poslali. Vaše dárky ocení zejména naši mladší spolužáci z 1.stupně a děti ze školní družiny. Rádi Vám pomoc oplatíme.

Žáci ZŠ v Plané nad Lužnicí

Následují milé obrázky dětí.
Kéž bychom nikdy nabízenou "pomoc na oplátku " nepotřebovali.

Z čeho máme radost

Děti z mateřské školy si začínají rády čistit zoubky. Důvod?
Umývárna upravená dle potřeb našich dětí . Na dveřích najdete veselý kapsář,který skrývá hřebínek pro každé dítě. Nad umyvadly se blýská zrcadlová stěna s poličkou, na které jsou vystaveny pestrobarevné kelímky se zubními kartáčky. Původně si děti čistily zoubky po obědě. Nyní si některé děti nenechají ujít žádnou příležitost , aby své zoubky potěšily.I některé maminky tiše žasnou nad změnou vztahu dítěte k ústní hygieně.

Umývárna respektuje i soukromí - jedna toaleta je oddělena paravanem shodného vybarvení jako kapsáře na hřebínky.Ručníky dětem hlídají pestrobarevná dřevěná zvířátka.Zkrátka, jsme na naši umývárnu pyšní.

Zpráva pí. učitelky Hany Holubové.

Dne 03.12. se "předškoláci" vydali na výlet do Pardubic.Jeli jsme tranzitem OÚ a vezl nás pan Kosina. Navštívili jsme Ekocentrum Paleta - výukový program ekologické výchovy.Náš program byl zaměřen na Vánoce.Děti si pod vedením Petry povídaly o městě Betlémě, proč se slaví Vánoce, jaké jsou vánoční tradice a zvyky - Advent,Barbora, Miluláš,Štědrý den.Pouštěly si lodičky,házely pantoflí. Nakonec si slavnostně zhotovily svíčku ze včelího vosku a odnesly si ji domů.Z toho děti měly největší zážitek a už se těší na Vánoce,až si svíčku zapálí.

Těší se i na Vánoční vystoupení ,na které zveme maminky,tatínky,babičky,…Vystoupení se koná 17.12.2002 v 15,15 hodin v mateřské škole.

Co čeká v měsíci prosinci školáky?

 • Máme za sebou MIKULÁŠSKOU NADÍLKU.Nebeský a pekelný doprovod Mikuláše překvapil i děti z mateřské školy.Všechny děti dostaly dárek i v podobě divadelního představení.
 • Školákům obohatil rozhled myslivec pan Jiří Rohan, který žákům vyprávěl o životě zvířat na podzim a v zimě.Pozornost všech upoutaly přinesené pomůcky a exempláře.Přednášku pomohla organizačně zajistit Broňa Kosinová, která si pro žáky připravila i zkušební test.Děkujeme.
 • V druhém prosincovém týdnu žáci navštívili HVĚZDÁRNU v Hradci Králové.

strana 3

ZVEME VÁS
Na tradiční Vánoční vystoupení žáků ZŠ.Uskuteční se v sálu U Pitrů ve středu dne 18.12.2002 od 16,30hodin.

Dále si Vás dovolujeme pozvat na Vánoční koncert žáků.Tentokrát do prostor kostela v Býšti.Nejsme žádní profesionálové, na škole nemáme ani sbor. Naším velkým přáním je pomoci Vám zastavit se v předvánočním shonu a potěšit Vás koledami zpívanými i hranými na zobcové flétny. Přitom společně prožít i pár pěkných svátečních chvil. Dík laskavému svolení pana kancléře se můžeme v kostele v Býšti sejít v pátek dne 20.12.2002 v 17 hodin.

Blíží se Vánoce.
Jistě budete chtít svým blízkým dělat radost. Nechť Vám výsledky naší ankety slouží k inspiraci. Anketní otázka:

"O co bych své rodiče požádal, co bych jim přikázal, zakázal."

 • Tati, mami, nezlobte se pořád na mě!
 • Tati,mami,nechoďte pořád do hospody.
 • Nechoď ven, taťko!
 • Nejezděte pryč!
 • Nekuř, taťko!
 • Tati, přijížděj dřív!
 • Tati, neposílej mě furt pro pivo do sklepa. Mami, nestraš mě!
 • Mami, pojď se podívat do školy.
 • Tati, nechoď tak brzo do práce!
 • Mami, nechoď ven a čti mi knížku.
 • Tati, nepij alkohol a nechoď do hospody!
 • Mami, prosím, pojď si se mnou hrát.
 • Mamko, buď se mnou večer doma. Taťko, nechoď večer na pivo.

Tvé velké přání - téma "Máme se rádi"

 • Ať nejsme nemocní.
 • Ať se taťka s mamkou nehádají.
 • Ať taťka nespí v práci.
 • Ať už má mamka miminko.
 • Kéž bychom měli nového taťku.
 • Ať na mě taťka nekřičí.
 • Ať jedeme příští rok na dovolenou a ať si to tam užijeme.
 • Ať se zvětší celý dům a ať máme psa.
 • Aby se mamce za 4 roky narodily ještě 2 holky.
 • Ať se na mě a bráchu mamka s taťkou nezlobí.
 • Kéž bych ještě někdy viděla dědu.
 • Kéž by u nás doma byla pořád legrace.

Vážení spoluobčané, přeji Vám pohodové svátky, aby Vám společně strávené chvíle s těmi nejbližšími vlily sílu,energii a elán do dalšího kalendářního roku.Buďte zdraví a kéž se Vám vše daří.

Za všechny zaměstnance školského zařízení
Olga Brousilová.strana 4

Naši hasiči

HASIČ

Vážení spoluobčané.
   V několika větách Vás chci seznámit s aktivitou našeho hasičského sboru v tomto roce. A nebylo toho zrovna málo. Kromě uspořádání tradičního plesu, to byly červnové oslavy 120. let založení hasičství v naší obci, kterých jste byli i Vy přihlížejícími svědky. Kromě domácích oslav se naši členové s technikou i mládež zúčastnili ještě oslav hasičských sborů ve Velkých Kolodějích , Spojile a Borku, včetně ukázek požárního útoku našich žáků. Mimo uvedeného ještě žáci soutěžili pod záštitou okresního sdružení v Rohovládové Bělé, Cholticích, Čeperce a Kuněticích. Dále se podíleli na sběru lesních plodů pro zvěř. Čistili příkopy a okolí rybníka od odpadků. No a dospělí se podíleli na sběru železného šrotu v obci, okrskové soutěži a dálkové dopravě vody v Borku . Námětového cvičení s HZS a dalšími dobrovolnými jednotkami bylo v Časech. Také se prováděly preventivně - požární kontroly v části obce. Součástí naší práce byla likvidace padlých stromů přes silnice a cesty u obce 21.června po vichřici. Čtyři členové byly na povodňových pracích v obci Plav u Českých Budějovic v měsíci srpnu.

   Všechny tyto akce si vyžádaly mnoho času a hodin, které museli naši hasiči obětovat při přípravě techniky a ošetřování výstroje, aby byla provozuschopná, kdykoliv to bude potřebné. Za to bych chtěl všem členům i mládeži poděkovat. Jen jedno přání bych ještě měl. Mezi mládeží nám schází jeden článek a to je dorost. Zatím nemáme , až na jednoho , mládež ve věku od 15 ti do 18 ti let. Kdo by měl zájem , může se přihlásit a věřte, že nebude zahálet.

   A protože se blíží závěr roku , chci všem hasičům včetně mladých za jejich aktivitu poděkovat. Vám spoluobčanům poděkovat za pochopení pro naši práci, popřát příjemné prožití svátků vánočních i novoročních , abyste je prožili bez problémů a hlavně zdraví do dalšího roku, aby i v něm jsme nemuseli zasahovat.

Za SDH Rokytno
starosta sboru
Jindřich Čapek


strana 5

V letošním roce se narodili

Radek Rážek Bohumileč
Iva Hlavatá Rokytno
Martin Bečka Rokytno
Vendula Šťastná Bohumileč
Štěpán Horyna Rokytno
Touto cestou jim přejeme hodně zdraví a štěstí v jejich životě.


Odešli z našich řad

Josef Kocián Rokytno
Vlasta Žeravíková Rokytno
Emilie Olexová Bohumileč
Marie Beranová Rokytno
František Hypský Rokytno
Vzpomínáme.

A na závěr chceme popřát všem spoluobčanům a lidem dobré vůle mnoho zdraví , spokojenosti a lásky v nadcházejícím roce 2003.
Obsah:
O čem se jednalo, Pověřené úřady, Odvoz odpadů,
Harmonogram svozů popelnic v roce 2003
strana 1
Základní škola informuje I strana 2
Základní škola informuje II strana 3
Naši hasiči strana 4
V letošním roce se narodili, Odešli z našich řad strana 5

Rokytenské noviny vydává v Rokytně Obec Rokytno, IČO 274178 , vychází jako občasník, číslo prosinec 2002 vyšlo 17.12.2002 registrační číslo MK ČR E 11467


Lukáš Hošek ©1999-2018