Nastavení prohlížeče
Přidat do oblíbených Přidat do oblíbených
Nastavit jako výchozí Nastavit jako výchozí
Zasílat novinky Zasílat novinky


Klub Felicia tuning

Rokytenské noviny
Vyberte si ročník novin:
Říjen 2002
Obsah:
Autobusový zájezd, Naši hasiči vzpomínali a hodnotili strana 1
O čem se jednalo,Poděkování hasičům     strana 2


Vážení spoluobčané,
v dnešních novinách vás pozveme na autobusový zájezd, informujeme o čem jednalo zastupitelstvo a rada, několik dalších drobných informací, příspěvky dopisovatelů a na závěr již tradiční příspěvek Základní školy v Rokytně.


Autobusový zájezd

Autobus   Svaz důchodců v součinnosti s obecním úřadem zajišťují
výlet důchodců, který se koná ve středu 23. října 2002
s tímto programem:

 1. Prohlídka historické části Pardubic
 2. Návštěva zámku v Pardubicích
 3. Oběd v Hrobicích v areálu sportu s hřebčínem
 4. Návštěva čistírny - úpravny vody v Hrobicích
Odjezd ze zastávky autobusů v Rokytně v 7:30 hodin, v Bohumilči 7:35 hodin
Přihlášky k účasti přijimá pan Kubizňák starší v termínu do 20.října 2002.

Naši hasiči vzpomínali a hodnotili.

   V pátek 21.června 2002 proběhla v hostinci U Pitrů slavnostní schůze na počest 120.let založení Sboru dobrovolných hasičů v Rokytně.

   Myslím, že bychom si měli výročí připomenout všichni, neboť hasiči jsou lidé, naši sousedé, co si dovínku své organizace zakotvili pomoc svým sousedům a spoluobčanům v případě ohrožení jejich majetku. Od roku 1982 uplynulo 120 let, lidstvo prožilo dvě světové války a naši hasiči jsou dále s námi. Je jistě na místě jim k tomu jubileu nejen poblahopřát ale i ocenit jajich vůli a snahu vytrvat a udržet i myšlenku pomáhat nám v každé době, kdy se může jednat o záchranu našeho majetku, případně i zdraví.

   V řadách hasičů naší obce se vystřídala už čtvrtá generace našich spoluobčanů. V době kdy se jen pomalu rozvíjí spolková i společenská úrověň našeho života, mohou nám být právě hasiči příkladem. Zvláště si zasluhují pochvalu za organizování mládeže do svých řad.

   V sobotu 29.června proběhla v areálu myslivců slavnostní veřejná vystoupení hasičského cvičení. Byla to zdařilá akce s pestrým programem a účastí delegací sborů z okolních obcí.

Blahopřejeme Vám, bratři hasiči, k Vašemu jubileu. Přejeme Vám další úspěchy ve Vaší činnosti.

Jan Kopřiva


strana 2

O čem se jednalo

Od posledního jednání obecního zastupitelstva které se konalo 23.5.(usnesení uveřejněno v květnových novinách) se rada sešla celkem čtyřikrát 6.6. , 27.6. , 8.8. a 22.8. Jednalo se o těchto záležitostech :
 • příprava dětského dne se zástupci složek
 • schválení obřadní místnosti pro svatby ( velká zasedačka OÚ )
 • seznámení rady s hospodaření společnosti VaK Pardubice.
 • projednáno 15 stavebních oznámení
 • rada zvážila možnost zapojit se do Integrovaného dopravního systému organizovaného Mag. Města Pardubic. Prozatím nedoporučeno.
 • Schválen příspěvek v částce 2000,- Kč na vernisáž pořádanou v hospodě U Pitrů .
 • Projednání katastrálních hranic mezi k.ú. Choteč a k.ú. Rokytno.
 • Byla schválena ztrátovost linek ČSAD na měsíc květen a červen v celkové sumě 29.120,- Kč
 • Schválení odměny kronikářům
 • Projednána nabídka na výstavbu panelových domů
 • Doporučila na jednání zastupitelstva nabídku heraldické kanceláře
 • Projednala nesouhlasný dopis občanky z Bohumilče ohledně vedení trasy tlakové kanalizace
 • Vzala na vědomí provozování brokové střelnice ( u Kachňárny)
 • Rada se zabývala vytvořením krizového štábu v případě živelních pohrom
 • Byla stanovena cena za reklamu v obecních novinách
 • Rada doporučuje projednat v obecním zastupitelstvu odkoupení pozemků pod místní komunikací ( u reg. stanice plynu)

Obsah:
Autobusový zájezd, Naši hasiči vzpomínali a hodnotili strana 1
O čem se jednalo,Poděkování hasičům     strana 2

Rokytenské noviny vydává v Rokytně Obec Rokytno, IČO 274178 , vychází jako občasník, číslo ZÁŘÍ 2001 vyšlo 8.10.2002 registrační číslo MK ČR E 11467


Lukáš Hošek ©1999-2018