Nastavení prohlížeče
Přidat do oblíbených Přidat do oblíbených
Nastavit jako výchozí Nastavit jako výchozí
Zasílat novinky Zasílat novinky


Klub Felicia tuning

Přesypy u Rokytna
Přírodní rezervace
Mapa přírodní rezervace
V lese u křižovatky silnic na Chvojenec a Býšť severovýchodně od obce Rokytno
Katastrální území:
Rokytno
Nadmořská výška:
240-250 m
Výměra:
7,19 ha
Rok založení:
1982


Předmětem ochrany jsou mohutné pískové přesypy zalesněné borovicí lesní, bez ploch volného písku. Nejvyšší duna, ležící již mimo chráněné území, byla v minulosti částečně odtěžena.
Celé území je pokryto lesním porostem, takže pískomilná společenstva nejsou vyvinuta.

Letecký snímek přírodní rezervace
geologie | květena | zvířena | lesnictví | využití

Geologie
Jedna z nejzachovalejších skupin pískových přesypů ve východním Polabí pocházející z mladšího pleistocénu až holocénu. Tvoří asi 0,5 km dlouhý a 200 m široký pás jižně od kóty 254,5 m n. m. Ústřední hřbet přesypů je 250 m dlouhý a 15 m vysoký, příčná sedla jej dělí do dunových vyvýšenin. Při severovýchodním okraji leží částečně rekultivovaný odkryv pískovny. Jinak jsou písky překryté půdami typu arenosolu (kambizem arenická až podzol arenický).


Květena
Ze zajímavějších druhů vázaných na váté písky zde nalezneme kolenec Morisonův (Spergula morisonii), paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), smldník olešníkovitý (Peucedanum oreoselinum) a vřes obecný (Calluna vulgaris).


Zvířena
Mravkolev běžný (Myrmeleon formicarius) - dospělý jedinec.Psammofilní entomofauna byla zřejmě v minulosti pestřejší a ustoupila po zalesnění přesypů. Přesto zde žije početná populace v Čechách vzácného mravkolva Myrmeleon bore, dále svižníci Cicindela hybrida, C. sylvatica a C. sylvicola. Vyskytují se zde typické lesní druhy ptactva, např. holub hřivnáč (Columba palumbus), žluna zelená (Picus viridis), strakapoud velký (Dendrocopos major), brhlík lesní (Sitta europaea), pěnkava obecná (Fringilla coelebs) aj. V nezapojeném porostu hnízdí hrdlička divoká (Streptopelia turtur), nalezeni byli ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis).Lesnictví
LesnictvíPřesypy jsou uměle zalesněny borovou monokulturou s vtroušeným akátem a dubem červeným, které jsou zde cizorodými prvky. Borová monokultura na pískovém přesypu je blízká přirozenému stavu.Využití
Lesní hospodařeníLesní hospodaření lokalitu neohrožuje. Pískovna, zřízená v oblasti největšího přesypu, leží mimo chráněné území, v současné době je mimo provoz a je částečně rekultivovaná. Lokalitu nejvíce ohrožuje nelegální těžba písku v okolí dobře přístupných lesních cest.


Lukáš Hošek ©1999-2018