Nastavení prohlížeče
Přidat do oblíbených Přidat do oblíbených
Nastavit jako výchozí Nastavit jako výchozí
Zasílat novinky Zasílat novinky


Klub Felicia tuning

Sbor dobrovolných hasičů

Shromáždění delagátů SDH okresu Pardubice 2005

Shromáždění delegátů SDH okresu Pardubice se konalo 26. března 2005 v obci Černá za Bory u Pardubic. Shromáždění se účastnili také členové našeho sboru. Kteří převzali Pamětní list Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka. Po projednání zpráv o činnosti a hospodaření za roky 2000-2004, výhledu činnosti OSH, po diskusi delegátů a provedené volbě orgánů OSH, příjmulo toto usnesení:

 1. Schvaluje:
  1. Zprávu o činnosti OSH za období 2000-2004
  2. Zprávu o hospodaření OSH a zprávu OKRR
  3. Zaměření činnosti OSH Pardubice do roku 2010
  4. Delegáty na krajskou konferenci a III. řádný sjezd SH ČMS
  5. Rozpočet OSH na rok 2005
 2. Potvrzuje:
  1. Do funkce odborné rady mládeže: Hanu Košťálovou
  2. Do funkce odborné rady velitelů: Jiřího Zelinku
  3. Do funkce inspektora OSH: Hanu Košťálovou
 3. Zvolilo:
  1. Do funkce:
   starosty OSH: Marii Starou
   náměstka starosty OSH: Miladu Starou
   náměstka starosty OSH: Vlastimila Košťála
   náměstka starosty OSH: Vladimíra Tomáška
   členů výkoneho výboru OSH: Košťál Vlastimil, Čapek Jindřich (SDH Rokytno), Málek Petr, Syrůček Josef, Zelinka Jiří, Vrátil Pavel, Kučera Jaromír, Honzů Josef, Cach František, Stráník Petr, Vavřina Petr, Vosáhlo Milan, Špičák Josef, Meduna Vladimír, Dostálek Václav, Křivka Otto
  2. Do funkce předsedy OKRR: Marii Žídkovou
   člen OKRR: Oldřiška Hlaváčková, Lukáš Hošek (SDH Rokytno), Eva Zemková
 4. Ukládá:
  1. Nově zvolenému vákonnému výboru OSH, odborným radám a OKRR dopracovat vlastní program činnosti.
  2. Výkonému výboru OSH:
   1. zajišťovat plnění úkolů vyplývajících ze "Zaměření činnosti OSH do roku 2010 a přijatého dnešního usnesení v návaznosti na závěry III. sjezdu SH ČMS
   2. prostřednistvím jednotlivých členů vákonného výboru všestranně napomáhat činnosti okrsků, koordinovat a usměrňovat jejich činnost a podle potřeby i činnost SDH
   3. udržovat a rozvíjet spolupráci s HZS Pardubického kraje - územní odbor Pardubice, Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, Výzbrojnou požární ochrany, městskými - obecními úřady
   4. průběžně sledovat plnění úkolů OSH a včas přijímat účinná opatření k jejich plnění
  3. Okresní kontrolní a revizní radě:
   1. sledovat plnění příslušných směrnic o hospodaření OSH a provádět nezbytnou kontrolní a revizní činnost na OSH
   2. podávat o své činnosti a jejich výsledcích výkonnému výboru OSH a Shromáždění představitelů pravidelně zprávu
  4. Delegátům Shromáždění:
   seznámit členskou základnu svých SDH s výsledky jednání, přijatým usnesení. "Zaměření činnosti OSH" a osobním příkladem ovlivňovat realizaci přijatých závěrů
 5. Doporučuje:
  1. Výborům okrsků:
   1. napomáhat SDH v okrsku při plnění jejich úkolů a operativně je informovat o záměrech vyšších orgánů
   2. připravovat a řídit akce v rámci okrsku či obvodu, jako např. soutěže hasičských družstev, námětová a praktická cvičení, školení k získání odborností atd.
  2. Sborům dobrovolných hasičů:
   1. trvale se zabávat závěry tohoto Shromáždění i později přijatými závěry Shromáždění představitelů a výkonného výboru OSH
   2. ve vlastní činnosti:
    • trvale zajišťovat pohotovost požářní techniky, použitelnost požární výzbroje a výstroje a akceschopnost jednotek SDH
    • vytvářet podmínky pro činnost mladé generace ve sborech a všestranně podporovat činnost dětí a dorostu
    • v návaznosti na tradice dobrovolných hasičů vatvářet podmínky pro kulturní a společenský život ve sborech, obcích a městech

Pamětní list
Pamětní list
Lukáš Hošek ©1999-2018