Nastavení prohlížeče
Přidat do oblíbených Přidat do oblíbených
Nastavit jako výchozí Nastavit jako výchozí
Zasílat novinky Zasílat novinky


Klub Felicia tuning

Sbor dobrovolných hasičů

Členění odpovědností ve výboru Sboru dobrovolných hasičů

Na základě zákona č. 83/90 ze dne 27. 3. 1990 o sdružování občanů v návaznosti na Stanovy SH ČMS ve znění přijatém I. řádným sjezdem navrhujeme SDH tuto dělbu práce ve výboru SDH.

Vycházíme z kolektivního rozhodování orgánů SDH, ale i osobní odpovědnosti každého člena a především funkcionáře, za plnění svěřených úkolů.

Má-li výbor SDH dobře organizovat a řídit práci, musí provést správnou dělbu práce mezi jednotlivými členy výboru a vymezit odpovědnost za plnění úkolů.

Výroční valná hromada stanoví počet členů výboru SDH s přihlédnutím k počtu členů SDH, proto ve výborech s menším počtem členů je možno některé funkce sloučit.

Pro jednotlivé funkce je třeba vybírat členy do výboru podle znalostí jednotlivých úseků činnosti a i při slučování funkcí přihlížet k tomu, které funkce je člen výboru schopen.


Starosta SDH

Je představitelem SDH, který zastupuje při jednáních s jinými orgány a organizacemi. Podepisuje písemnosti SDH.


Náměstek starosty


Jednatel


Velitel - je jmenovaný Obecním úřadem

Velitel sboru vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje při jednáních s orgány obce, fyzickými a právnickým osobami.


Zástupce velitele


Strojník


Referent materiálně technický


Referent mládeže

Vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmového kolektivu


Referentka žen


Kronikář


Hospodář


Vzdělavatel - organizační referent

Je ve stálém styku se starostou a jeho náměstky a podle usnesení organizuje přípravu valných hromad SDH.


Kontrolní a revizní rada

Kontrolní a revizní rada SDH je zvláštním orgánem a působí ve sborech, jejichž členská základna činí alespoň 30 členů. Rada musí být alespoň tříčlenná.


Revizor účtu

Ve sboru s počtem méně než 30 členů je možno místo KRR volit revizora účtu, jeho působnost se omezuje pouze na záležitosti hospodaření. Ostatní kontrolní činnost vykonává výbor sboru nebo starosta.


Preventista a referent ochrany obyvatelstva SDH :

Na úseku prevence :

Zaměřuje svou činnost na preventivně výchovnou činnost kde provádí :

Na úseku ochrany obyvatelstva :


Lukáš Hošek ©1999-2018